Employee of the Month - Andy Kellens

DELEN

Een goed software-product is nooit ‘af’ 

In onze reeks “Corporify medewerkers in de spotlight” bieden we je graag een zicht op het team van Corporify. We praten met de gedreven mensen achter de naam en de functietitel. Deze maand staat co-founder Andy Kellens (42) in de kijker. Als doctor in de wetenschappen gespecialiseerd in software engineering stond hij mee aan de wieg van Corporify. Tussen het afwerken van de najaarsreleases door kregen we hem even te pakken voor een getuigenis. 

                   Andy Kellens

 

Verantwoordelijkheden

Onze vraag naar zijn takenpakket levert meteen een opvallend lijstje op met ‘allemaal even belangrijke’ verantwoordelijkheden. “Mijn focus ligt weliswaar op het technische maar als CTO van deze KMO en scale-up moet ik echt met van alles bezig zijn.” Concreet gaat het dan om: “het bouwen van de Corporify-applicatie, en ervoor zorgen dat deze vlot en stabiel blijft draaien; instaan voor de productveiligheid en -beveiliging (Hoewel zich dat volledig in de luwte en op de achtergrond afspeelt mag dat niet onderschat worden!); strategisch meedenken; klanten ondersteunen door ondermeer technische problemen te helpen oplossen; de leden van het development team aansturen en uiteraard ook zelf nog code schrijven…” 

 

Legaltech

Intussen is Andy volledig gepokt en gemazeld in de legaltech-branche waardoor hij het juridische jargon niet schuwt en er tegelijk erg nuchter tegen aankijkt: “Aandelenregisters? Dat is zoiets als een verzekering, een technisch product dat maar relevant wordt als je het eens echt nodig hebt. Legaltech is een interessante wereld maar voor die grote bedrijven blijft ons product natuurlijk iets in de marge van hun business, voor hen is het eigenlijk een soort compliance-kost.”

Het mag ons niet verwonderen dat deze computerwetenschapper een spontane vergelijking maakt met de wereld van het recht. “Eigenlijk zijn er toch veel gelijkenissen tussen software en het vennootschapsrecht of contractenrecht. Ook daar gaat het om specifieke situaties waar, naargelang bepaalde voorwaarden al dan niet vervuld zijn, precieze regels gelden. In bepaalde gevallen kan iets niet of juist wel en als a gebeurt dan volgt b: elke bedrijfs- of contractvorm heeft op zijn beurt specifieke gevolgen of een bepaalde impact.”

Er is ook steeds meer wetgeving en administratie. “Als ondernemer moet je bijvoorbeeld altijd  goed weten wie er actief is in het bedrijf, wie er aandeelhouder is of wie er welke bevoegdheden heeft. Je vennootschapsdata moeten echt up to date zijn. We zijn nu eindelijk in de fase dat je die vele manuele processen vrij gemakkelijk kan automatiseren.”  

Iedereen in ons bedrijf kent de tool van Corporify zeer goed 

en ontwikkelt ook een juridische reflex…

 

Realisaties en drive

De vraag waar hij persoonlijk fier op is levert een onverwacht maar daarom niet minder pertinent antwoord op: “Dat we met ons toch wel complex product al zo ver staan, dat we voor ons relatief klein team een toekomst verzekerd hebben door zoveel grote bedrijven iets te bieden waar ze echt iets aan hebben. 

Hoe zou je dan je eigen drive of motivatie omschrijven? “De materie zelf vind ik zeer boeiend en tegelijk uitdagend want het is een vrij complex domein: de wetgeving laat je toe om in feite zelf te bepalen hoe je een bedrijf structureert. Met Corporify willen we veel van deze complexiteit ondersteunen wat onze technische vertaalslag op intellectueel vlak een boeiende en leuke uitdaging maakt.”

Andy geraakt goed op dreef: “Ons product staat echt nooit stil, het is nooit ‘af’. Je weet goed wat er nodig en mogelijk is en je streeft elke dag naar maximale efficiëntie. Je ziet altijd nieuwe mogelijkheden en nieuwe features, dat is eigen aan software. Bij het kiezen tussen veel mogelijke verbeteringen of uitbreidingen moeten we telkens deze afweging maken: wat heeft zoveel mogelijk nut bij zoveel mogelijk klanten? En hoe groter we worden, hoe meer klanten er met nog meer heel precieze wensen zullen komen…”

 

Over klanten gesproken

“Sommige klanten zijn trouwens zeer actieve ‘ambassadeurs’ en heel tevreden over de service. Die sterke betrokkenheid geeft me veel professionele genoegdoening. We zitten echt dicht bij de klant. Dat heeft ons team ook op onze recente ‘klantendag’ (User Day) nog eens mogen ervaren. Die verantwoordelijken en medewerkers van de legal teams hebben zelf al veel administratieve en juridische taken. Ze zijn maar wat blij dat ze dankzij onze automatisering efficiënter en sneller kunnen werken en dat ze ons vlot kunnen bereiken.” 

De klant hoeft zelf geen rekening met de  binnenkant van de applicatie. Hij  heeft er ook geen boodschap aan. “Maar bij ons gaan uiterlijke design en interne implementatie wel samen, dat creëert toch een extra dimensie.” 

 

Groeien met mensen 

Ondertussen verandert de wereld rondom ons ook constant? “Ja en dat maakt dat we met Corporify gepast op deze veranderingen moeten blijven inspelen. Daarom zeg ik soms: We zijn een bedrijf van negen maar we hebben werk voor 20.”

De vraag naar de huidige uitdagingen voor Corporify roept meteen twee dingen op: “1. Onze groei verder waarmaken: de product-markt fit is duidelijk maar hoe komen we op een grotere schaal?  En 2. De juiste mensen blijven aantrekken en dat dan nog liefst via ons eigen netwerk.” We zoeken met name software engineers met technische skills die iets complex tot op het bot willen doorgronden. Of mensen met een juridische achtergrond die wat feeling voor technologie hebben om bepaalde processen grondig te kunnen analyseren. En om de klanten goed op te volgen is ook wat sales-ervaring nodig. Eigenlijk zoeken wij een soort ‘puzzelaars’ die houden van interessante maar complexe uitdagingen” lacht hij. 

 

Werkklimaat 

“Zeker in technische IT-jobs is thuiswerk al lang een traditie. Als je diep en geconcentreerd aan de slag moet zit je best thuis op een rustige plek. Overleg en brainstorming doe je dan weer best samen. Dat hybride model is echt de toekomst. Elkeen kiest autonoom zijn eigen werkstijl en kan zich vrij organiseren. Wij gaan hier dus nooit een groot landschapskantoor inrichten. We hanteren onder elkaar wel een zeer open communicatie, ook via videochats en Slack. Elke middag is er een kort overlegje over stand van zaken van de werkzaamheden. Iedereen kent ook de globale doelstellingen en bedrijfsresultaten wordt bij heel het proces betrokken. Om het groepsgevoel te versterken hebben we een maandelijkse lunch en twee maal per jaar een teamdag of een uitstap. Je krijgt vanaf dag 1 veel vertrouwen en vrijheid. We gaan er van uit dat je dit aankan en waard bent. Als we zien dat dit zou misgaan dan zullen we wel ingrijpen…”

 

Slotbeschouwingen

Zelf droomt Andy ervan om wat vaker te kunnen gaan spreken over legaltech of programmeren aan universiteiten of hogescholen. “Af en toe mag ik in Antwerpen of Louvain-La-Neuve een gastlezing geven. Ik vind het eigenlijk wel fijn om masterstudenten eens vanuit de dagelijkse praktijk te mogen toespreken.”

Ook Andy krijgt de inmiddels klassieke laatste vraag voorgeschoteld. Wat betekent werken bij Corporify voor jou in drie ideeën? 

“Wij werken samen, wij lossen problemen op en wij doen dat allemaal voor onze klanten!” 

Meer moet dat niet zijn…

 

 

Contact our expert

More about this topic? Get in touch!

Contact us

Benieuwd naar de voordelen van Corporify?

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze experts.
PLAN EEN GESPREK