Corporify voor

Juridische dienstverleners

Innoveer uw juridische dienstverlening.
Bedien uw klanten beter, goedkoper en sneller.

De juridische markt is snel aan het veranderen en oefent een enorme druk uit op de traditionele juridische bedrijfsmodellen. Naarmate het bedrijfsleven digitaliseert, moeten ook de juridische oplossingen zich hieraan aanpassen.

Zorg dat uw juridische praktijk toekomstbestendig is. Vervang omslachtige, manuele, op papier gebaseerde processen door innovatieve, praktische, datagestuurde oplossingen.

Gratis Demo

Oplossing

Gebruik juridische bedrijfsinformatie efficiënter en veiliger!

Centraliseer juridische entiteiten via een dashboard

Raadpleeg, beheer en deel de gecentraliseerde bedrijfsinformatie van uw klanten op een meer eenvoudige en veilige manier.

Geen omslachtige e-mailketens meer voor het verzamelen, valideren en uitwisselen van bedrijfsinformatie.

Traceer en visualiseer alle aandelentransacties

Bereid alle aandelentransacties voor, voer ze uit en registreer ze met een tijdstempel op een fraudebestendige manier.

Bekijk in één oogopslag de huidige of vroegere aandeelhoudersstructuren van uw klanten, de rechten die verbonden zijn aan (categorieën van) aandelen en aandeelhoudersinformatie.

Geen papieren registers meer of onbetrouwbare spreadsheets. Geen Closings meer die uren in beslag nemen.

Traceer alle acties van mandaten

Bereid alle acties inzake mandaten en bestuursorganen voor, voer ze uit en registreer ze met een tijdstempel op een fraudebestendige manier.

Mis nooit de einddatum van een mandaat en bewaar het overzicht van de beslissingsstructuren van uw klanten.

Visualiseer de groeps- en ‘UBO’-structuur

Visualisatie van groepsstructuren, portfoliobedrijven en ‘Ultimate Beneficial Owner’ structuur.

Bewaar het totaaloverzicht van de aandeelhoudersstructuren van uw klanten.

Bewaar en beheer juridische documenten

Beheer en doorzoek juridische documenten in een oogwenk. Activeer de juridische content van uw klanten en centraliseer het risicobeheer.

Blijf op de hoogte van het aflopen van contracten, automatische verlengingen, opzegtermijnen, GDPR-verantwoordelijkheden, enz.

Automatiseer de juridische workflow en verminder de administratieve lasten!

Genereer automatisch documenten

Maak contracten en bedrijfsdocumenten (notulen, volmachten, brieven, enz.) aan met een paar klikken.

Bespaar tijd bij het opstellen van juridische documenten of bij de voorbereiding van vergaderingen.

Slimme herinneringen en waarschuwingen

Verbeter legal compliance voor uw klanten, visualiseer en verminder hun juridische risico’s, visualiseer en verminder hun juridische risico’s.

Mis nooit aflopende contracten, opzegtermijnen, oproepingsdata, aflopende mandaten, enz.

Elektronische ondertekening

Bedrijfsdocumenten en contracten digitaal geldig ondertekenen. Gemakkelijke follow-up van het tekenproces.

Geen omslachtige administratie rond handtekeningen meer.

Contact

  • *vereist