Corporify voor

Bedrijven

Vereenvoudig corporate housekeeping en legal compliance!

Administratieve taken mogen uw belangrijkste werk niet in de weg staan.

Innoveer uw juridische workflow. Vervang dure op papier gebaseerde omslachtige processen met een lage bedrijfswaarde door praktische datagestuurde inzichten en advies met hoge bedrijfswaarde.

Gratis Demo

Oplossing

Gebruik juridische bedrijfsinformatie efficiënter en veiliger!

Centraliseer juridische entiteiten via een dashboard

Raadpleeg, beheer en deel de gecentraliseerde bedrijfsinformatie op een meer eenvoudige en veilige manier.

Geen omslachtige e-mailketens meer voor het verzamelen, valideren en uitwisselen van bedrijfsinformatie.

Traceer en visualiseer alle aandelentransacties

Bereid alle aandelentransacties voor, voer ze uit en registreer ze met een tijdstempel op een fraudebestendige manier.

Bekijk in één oogopslag de huidige of vroegere aandeelhoudersstructuren, de rechten die verbonden zijn aan (categorieën van) aandelen en aandeelhoudersinformatie.

Geen papieren registers meer of onbetrouwbare spreadsheets.

Traceer alle acties van mandaten

Bereid alle acties inzake mandaten en bestuursorganen voor, voer ze uit en registreer ze met een tijdstempel op een fraudebestendige manier.

Mis nooit de einddatum van een mandaat en bewaar het overzicht over beslissingsstructuren.

Visualiseer de groeps- en ‘UBO’-structuur

Visualisatie van groepsstructuren, portfoliobedrijven en ‘Ultimate Beneficial Owner’ structuur.

Bewaar totaaloverzicht van de aandeelhoudersstructuren uw bedrijf of groep.

Bewaar en beheer juridische documenten

Beheer en doorzoek juridische documenten in een oogwenk. Activeer de juridische content en centraliseer het risicobeheer.

Blijf op de hoogte van het aflopen van contracten, automatische verlengingen, opzegtermijnen, GDPR-verantwoordelijkheden, enz.

Automatiseer de juridische workflow en verminder de administratieve lasten!

Genereer automatisch documenten

Maak contracten en bedrijfsdocumenten (notulen, volmachten, brieven, enz.) aan met een paar klikken.

Bespaar tijd bij het opstellen van juridische documenten of bij de voorbereiding van vergaderingen.

Slimme herinneringen en waarschuwingen

Verbeter legal compliance, visualiseer en verminder hun juridische risico’s.

Mis nooit aflopende contracten, opzegtermijnen, oproepingsdata, aflopende mandaten, enz.

Elektronische ondertekening

Bedrijfsdocumenten en contracten digitaal geldig ondertekenen. Gemakkelijke follow-up van het tekenproces.

Geen omslachtige administratie rond handtekeningen meer.

Contact

  • *vereist